shop

Winkel

Handboek Reputatiekunde

Dit is een uniek boek omdat het over reputatiekunde gaat.
De meeste mensen weten wel wat bedrijfskunde of bestuurskunde is. Maar reputatiekunde?

Op 24 maart 2017 vond de officiële boeklancering plaats op bij het Kontakt der Kontinenten.

Prof. dr.mr. Bas de Gaay Fortman hield een voordracht waarbij zowel het Klein Levens ABC van Marijke Arendsen Hein als het Handboek Reputatiekunde van Maarten Kouwenhoven werden besproken.

Klik hier voor de video die gemaakt is van de voordracht van prof. dr.mr. Bas de Gaay Fortman tijdens deze feestelijke bijeenkomst.

Klik hier voor de inhoudsopgave.

Klik hier voor het voorwoord.

Recensie van R.J. Blom (NDB Biblion):

In “Reputatiekunde” legt auteur Maarten Kouwenhoven uit wat daaronder mag worden verstaan. Het gaat om reputatiegedrag (goed gedrag) met de bedoeling een goede naam op te bouwen.
Reputatiekunde blijkt een complex vakgebied te vormen, vooral van belang voor ondernemers als bestuurders en leidinggevenden. Tot zover niets nieuws, echter, reputatiekunde draait om veel meer: relaties, het geweten, stoornissen in gewetensvorming, psychologie, organisatie en leiderschap.
De auteur geeft veel voorbeelden van positieve reputaties en gewenst reputatiegedrag. Tegenover de positieve gedachte staat de negatieve reputatie en de chronische schade die daardoor kan ontstaan. In het boek wordt uitgelegd hoe positieve reputatie ‘werkt’, hoe je dat kunt gebruiken en hoe je reputatie kunt meten.
Ondanks de toch wat gecompliceerde materie is het boek toegankelijk geschreven en de voorbeelden zijn praktisch. Het boek is goed verzorgd en dient als handboek en naslagwerk. Interessant voor de wat grotere organisaties (inclusief bedrijven) en studenten (bedrijfseconomie).

Recensie van Anne de Graaf (directeur TA-academie):

Maarten Kouwenhoven, een van de grondleggers van de TA academie, is al vele jaren gepassioneerd bezig met het opnieuw doordenken van de rol van de ‘Ouder ego-toestand’. Het best te vertalen met egosysteem, stelt Maarten (p.59). ‘De Ouder,’ zo vertelt Maarten mij keer op keer, ‘is in de jaren zestig van de vorige eeuw in het verdachtenbankje terechtgekomen. In de TA sprak men van Pig Parent (Zwijn Ouder). Het is tijd voor een herwaardering!’

In zijn boek Strategisch Coachen (2007) zijn de eerste contouren van die herwaardering reeds waarneembaar. Nu is er dan het boek Reputatiekunde: De kern van een waardevolle organisatie, Het Handboek. Evenals Maarten’s vorige boeken kenmerkt dit boek zich door de prettige en goed te volgen schrijfstijl, met vele aansprekende kleine voorbeelden die zijn redenering onderbouwen.
Lees meer van de recensie

Enig resultaat