Reputatiemeting

 

A
A
A

Hoeveel is uw reputatie waard?

Met een reputatiemeting krijgt u cijfers in handen die het effect weergeven van uw reputatiebeleid.

Met deze cijfers kunt u heel gericht investeren. In uw reputatiebeleid en uw reclame-uitingen.
U ziet waar u maatregelen kunt nemen om de goede naam en faam van uw organisatie veilig te stellen.

U bespaart op tevredenheidsonderzoeken

Met tevredenheid meet u vooral het persoonlijke belang van klanten of medewerkers.
Klanten zijn vaak tevreden als ze korting krijgen, medewerkers zijn tevreden als ze opslag krijgen.

Aandeelhouders zijn tevreden als er veel dividend wordt uitgekeerd. Leerlingen zijn tevreden als ze zonder huiswerk goede cijfers halen.
Patiënten zijn tevreden als ze niet te lang hoeven te wachten.

Met een reputatiemeting gaat u een stap verder. U meet de reputatiewaarde volgens alle belanghebbenden.
Een tevredenheidsonderzoek is ik-gericht. Een reputatiemeting is wij-gericht.

Onafhankelijke deskundigen

Reputatiewaarden meet u niet zelf. Dit wekt de schijn van belangenverstrengeling. Dat is niet goed voor uw reputatie.
Om ervoor te zorgen dat u betrouwbare informatie krijgt is het beter onafhankelijke reputatiedeskundigen in te schakelen.