Opleidingen

Snel naar: Tweejarige Opleiding Reputatiekunde

Tweejarige Opleiding Reputatiekunde

A
A
A
Diploma:
Type:
Vorm:
Diploma:
Type:
Start:
CROHO-code:

Bent u verbonden aan een reputatiegevoelige organisatie zoals een ziekenhuis, school, kerk, vereniging, de voedingsindustrie, een gemeente, een overheidsinstelling of een politieke partij?
Dan werkt u in een glazen huis, zichtbaar voor iedereen. Dit is complex en verantwoordelijk werk dat hoge eisen stelt aan uw reputatiegedrag.

Reputatiekunde

Reputatie is de verantwoordelijkheid van iedereen. Maar dit betekent niet dat u de zorg voor positief reputatiegedrag ook kunt overlaten aan iedereen. Daar is een reputatiebeleid voor nodig.
Voor het opstellen van een reputatiebeleid heeft u deskundigheid nodig.

Reputatiekundige

Een reputatiekundige is opgeleid aan de RAN.  Hij is als geen ander in staat om de reputatiewaarde van een organisatie te meten, te verhogen en te borgen en een reputatiebeleid op te stellen.

Na het volgen van de tweejarige opleiding Reputatiekunde bent u in staat om:
– de reputatiewaarde te meten
– een reputatiebeleid te ontwikkelen
– een strategisch reputatieplan plan op te stellen
– te adviseren op reputatiegebied
– een prognose te maken van het rendement
– leidinggevenden te coachen in reputatiegedrag
– te adviseren bij ethische dilemma’s
– de morele weerbaarheid te verhogen
– een klachtenprocedure te ontwikkelen waarbij de klager zich gehoord en gezien voelt
– geschonden waarden te herstellen met als doel het voorkomen van arbeidsconflicten.

Tijdens supervisie en intervisie bijeenkomsten oefent u met casuïstiek uit uw eigen organisatie.
U sluit de opleiding af met het schrijven van een these.
Daarna bent u gecertificeerd Reputatiekundige en wordt u opgenomen in het Register Reputatiekundigen.