Opleidingskalender

 

A
A
A

– Vrijdag 2 december: Seminar de Reputatieadviseur

Het programma: Seminar 2 december

– Maandag 12 december: Seminar de Reputatiecoach

Het programma: Seminar 12 december

– Dinsdag 20 december: Seminar de Reputatietoezichthouder

Het programma: Seminar 20 december