Training

Snel naar: Omgaan met ongewenst reputatiegedrag Mentale weerbaarheid Training Reputatiegedrag

Omgaan met ongewenst reputatiegedrag

A
A
A
Diploma:
Type:
Vorm:
Diploma:
Type:
Start:
CROHO-code:

Doelgroep

Leidinggevenden

Leerdoel

Herkennen van rode vlaggen, signalen die wijzen op ongewenst reputatiegedrag. Zorgzaam confronteren van ongewenst reputatiegedrag. Coachen van medewerkers in het ontwikkelen van gewenst reputatiegedrag. Nemen van preventieve maatregelen.

Tijdsinvestering

In overleg met de opdrachtgever.

Programma

U onderzoekt de achterliggende motieven van ongewenst reputatiegedrag en biedt de medewerker de mogelijkheid om geschonden waarden te herstellen op een manier die bijdraagt aan een veilig arbeidsklimaat. De medewerker neemt daarna zonder gezichtsverlies en met een herwonnen gevoel van eigenwaarde, zijn of haar plek in de organisatie weer in.

Mentale weerbaarheid

A
A
A
Diploma:
Type:
Vorm:
Diploma:
Type:
Start:
CROHO-code:

Doelgroep

Medewerkers die meer tijd en aandacht nodig hebben om gewenst reputatiegedrag te ontwikkelen.

Leerdoel

Kennen, herkennen en verkennen van persoonlijke, professionele organisatorische en maatschappelijke waarden. Omgaan met dilemma’s en weerstand bieden tegen verleidingen.

Programma

Eerst maken wij een probleemanalyse op individueel, relationeel en systemisch niveau.
Daarna stellen wij samen met de medewerker een waardenhiërarchie op en vergelijken die met de waardenhiërarchie van de organisatie.
Vervolgens kijken we naar de gemeenschappelijke waarden en het gedrag dat daarbij past.
Tenslotte onderzoeken wij bij botsende waarden hoe de medewerker en de organisatie hier zonder schade mee om kunnen gaan.

Preventie

Wij stellen een non-contract op met een positieve sanctie om de morele weerbaarheid van de medewerker te verhogen en een recidive te voorkomen.

Tijdsinvestering

In overleg met de opdrachtgever.

Training Reputatiegedrag

A
A
A
Diploma:
Type:
Vorm:
Diploma:
Type:
Start:
CROHO-code:

Doelgroep

Operationele medewerkers.

Leerdoel

Alle medewerkers vertonen hetzelfde gewenste reputatiegedrag.

Tijdsinvestering

In overleg met de opdrachtgever.

Programma

Wij stellen in overleg een programma samen gericht op ‘operational excellence’ op de werkvloer. Dit programma stemmen we af op de specifieke eisen zoals geformuleerd in het reputatiebeleid van uw organisatie. Wij trainen medewerkers in het ontwikkelen van gewenst reputatiegedrag door middel van scenarioplanning.